Бізнес-аналітика

"Хороше рішення базується на знаннях а не числах" сказав Платон. Знання підкріпленні числами - найкращий фундамент для хороiого рішення, говорить команда "Business Engineering24"

Ми проводимо аналіз поточних і історичних даних для виявлення факторів, що впливають на показники ефективності сприяють зростанню бізнесу і тих, які «дозріли» для перебудови. Це лягає в основу для вироблення рекомендацій та проведення відповідних заходів для досягнення поставлених цілей. Складаємо аналітичний звіт про поточний стан і визначаємо фактори сприяють розширенню Вашого бізнесу. За погодженням з Вами ми наробаем з Вами над Реінженеріей бізнес-процесів для досягнення максимального ефекту в діяльності Вашого підприємства.

Проводимо аналіз ефективності процесів і ресурсів усередині компанії, зокрема:

 • Прибутковості і рентабельності напрямків;
 • Використання ресурсів;
 • Собівартості продукції і прозорості витрат;
 • Прибутковості і віддачі інвестицій, а також ризиків;
 • Побудови оптимальної логістичного ланцюжка


Проводимо аналіз ефективності роботи на ринку, зокрема:

 • Найбільш ефективних каналів просування товарів - дистриб'юторської мережі;
 • Поточних і потенційних ринків збуту і ринкових інвестицій;
 • Продаж в різних областях і моніторингу їх динаміки;
 • Інновацій в процесах і продуктах, які дозволяють знизити витрати і ціни;
 • Конкурентної ціни і собівартості для продукції в різних сегментів ринку;
 • Продуктової палети, поточної і потенційної задоволеності покупців продуктом і сервісом

 Проводимо прогнозування, складаючи сценарії розвитку для визначення рентабельності інвестицій. Адже інвестиції повинні бути транспарентні і головне окупатися. Зокрема:

 

Моделюємо фінансову картину на майбутнє на основі реальних даних ринку і «здоров'я» компанії на поточний момент без інвестицій - Real Case Scenario. Оцінюємо наскільки зміниться фінансова ситуація в разі погіршення кон'юнктури ринку з урахуванням погіршення деяких внутрішніх показників і кон'юнктури ринку, наприклад зростання витрат і падіння ціни, покаже - Worst Case Scenario. Розраховуємо рентабельність і темп розвитку з урахуванням впровадження вироблених рекомендацій та інвестицій щодо поліпшення процесів як усередині компанії, так і навколо її, наприклад по каналах продажів - Best Case Scenario.

Хочете отримати професійний розрахунок свого проекту?

Розрахувати проект
Зворотній зв`язок