Продукт і бренд

« Інновація робить різницю між лідером і послідовником.» Steve Jobs. Знати в чому інновативність полягає - 50% успіху, наступні 50% - її розробка і впровадження. Команда "Business Engineering24"

Всі етапи роботи починаючи від встановлення цільових параметрів продукту для певного ринку: ціни, властивостей продукту, собівартості і його креативних складових. Цей процес повинен бути частиною моделі Вашого бізнесу яке і є предметом наших послуг.

Product Excellence

або як створити перевагу продукту, робить особливий наголос на правильне побудова властивостей, якостей і функцій орієнтованих на потреби користувачів. Це розробка продукту дивлячись на нього очима клієнта. На підставі побудованої і з Вами узгодженого нового бізнес плану, ми оперативно втілюємо концепцію розвитку нового продукту або продуктового портфеля.

Target Costing & Cost Engineering- створення собівартості, які дають максимальний прибуток і роблять продукт конкурентоспроможним на цільовому ринку.

При цьому продукт відповідає вимогам якості і ціни очікуваних споживачем. Процес зниження собівартості пов'язаний з розробкою нових постачальників, заміни елементів, інтеграція та оптимізація процесів. Оптимізація всіх витрат для досягнення цільової ціни при збереженні очікуваного покупцем якості - це наш внесок - Cost Engineering, що в підсумку має на меті підвищити конкурентоспроможність за рахунок оптимізації собівартості.

Branding & Product design. Як збільшити цінність продукту для споживача?

Брендинг дає чіткий образ в підсвідомості споживача. Поклавши в основу концепцію «Product Excellence» на початковому етапі розробки продукту, ми продовжуємо роботу безпосередньо над тим, як створити емоційну картинку продукту. За допомогою визначення основних елементів ідентичності і атрибутів, застосування візуальних і вербальних ідентифікаторів, ми допоможемо створити дизайн, який буде відповідати візуальної зображенні потенційних клієнтів. Це і є емоційна частина нашої послуги «Product Excellence & Branding», яка і веде до зростання цінності і ціни продукту.

Для успішного просування бізнесу на ринках два аспекти відіграють велику роль - це продукти і сервіс з одного боку і добре налагоджені процеси з іншого. Останні забезпечують низькі витрати і швидке реагування на всі зміни в кон'юнктурі ринку. Наш фокус спрямований як на одне так і на інше - так як мати сучасний продукт і збалансовані витрати - в цьому і основа конкурентних переваг.


Глобальні компанії вкладають в розробку продукту мільйони щороку, але при цьому щоб окупити витрати орієнтуються на глобальну аудиторію. Щоб конкурувати, не вкладаючи мільйони, треба точно знати який продукт і за якою ціною хочуть наші клієнти та партнери - ми підготуємо таку інформацію для Вашої компанії.

В результаті Ви отримаєте:

  • Карту ринків для і суміжних продуктів
  • Сойства продукту очима покупця
  • Дизайн і форму продукту для цільових ринків і целеиой аудиторії
  • Конкурентні ціну і витрати
  • План по оптимізаціі витрат відповідної конкурентної

Хочете отримати професійний розрахунок свого проекту?

Розрахувати проект
Зворотній зв`язок